4,8 triệu người nhập cư trái phép vào châu Âu trong năm 2017

Cộng đồng

Quỳnh Uchiha 17:00 28/11/2019

4,8 triệu người nhập cư trái phép vào châu Âu trong năm 2017

Có thể bạn thích?