Ai yêu mà hay im lặng, là người ngu

Cộng đồng

Cường Nguyễn 18:00 12/09/2019

Ai yêu mà hay im lặng, là người ngu

Có thể bạn thích?