Bài hát Bụi Phấn bằng tiếng Anh nổi tiếng trên mạng vào dịp 20/11

Cộng đồng

Anh Hào (Tổng hợp) 15:00 14/11/2018

Phiên bản bài hát Bụi Phấn tiếng Anh của Lee Kirby không thực sự chuyển ngữ 100% từ lời bài hát gốc mà có một chút ứng biến cho phù hợp, nhưng vẫn truyền tải được đúng ý nghĩa, tinh thần, tấm lòng tri ân sâu đậm của học trò đến người thầy.