Bài văn của bé tiểu học: "Nhà có nuôi một ông bố mồm rộng, mắt híp, cãi mẹ như chém chả"

Cộng đồng

Thảo Nguyên 18:30 19/09/2019

Bài văn của bé tiểu học: "Nhà có nuôi một ông bố mồm rộng, mắt híp, cãi mẹ như chém chả"

Có thể bạn thích?