“Bạo chi” như Trấn Thành, tặng vợ hàng hiệu, căn hộ chưa đủ, còn phải tặng bạn bè, đồng nghiệp trang sức, nước hoa xịn nữa! #Li

Cộng đồng

Linh Nhi 10:38 26/05/2020

“Bạo chi” như Trấn Thành, tặng vợ hàng hiệu, căn hộ chưa đủ, còn phải tặng bạn bè, đồng nghiệp trang sức, nước hoa xịn nữa! #Li

Có thể bạn thích?