"Bảo con xin lỗi, chứ ai bảo con nói dối hả?"

Cộng đồng

Cường Nguyễn 18:00 12/09/2019

"Bảo con xin lỗi, chứ ai bảo con nói dối hả?"

Có thể bạn thích?