Bị rắn cắn, bác nông dân nhanh nhảu chặt phăng ngón tay nhưng đến bệnh viện thì bác sĩ bảo không cần

Cộng đồng

Thoa Nguyễn 15:00 15/11/2019

Bị rắn cắn, bác nông dân nhanh nhảu chặt phăng ngón tay nhưng đến bệnh viện thì bác sĩ bảo không cần

Có thể bạn thích?