Cách phòng tật khúc xạ ở tuổi học đường

Cộng đồng

Anh Hùng 22:00 11/04/2018

Để phòng tật khúc xạ, cần phải có chế độ học tập, vui chơi ngoài trời hợp lý để mắt được nghỉ ngơi và điều tiết giữa nhìn gần và nhìn xa.