Chủ đề viết thư UPU năm 2019 là gì, cần lưu ý điều gì để không bị lạc đề?

Cộng đồng

Anh Hùng 13:30 03/01/2019

Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 48 năm 2019 với chủ đề “Hãy viết một bức thư về người hùng của em” (Tiếng Anh: Write a letter about your hero, dài không dài quá 1.000 từ, viết tay trên một mặt giấy.