Có kết quả xét nghiệm 27 người tiếp xúc gần với cô gái dương tính Covid-19 #Ci

Cộng đồng

Lâm Chi 12:00 16/03/2020

Có kết quả xét nghiệm 27 người tiếp xúc gần với cô gái dương tính Covid-19 #Ci

Có thể bạn thích?