Cụ bà 70 tuổi vừa ôm đàn vừa hát cho lũ thú cưng lim dim ngủ và câu chuyện truyền cảm hứng đằng sau

Cộng đồng

Cường Nguyễn 21:00 14/08/2019

Cụ bà 70 tuổi vừa ôm đàn vừa hát cho lũ thú cưng lim dim ngủ và câu chuyện truyền cảm hứng đằng sau

Có thể bạn thích?