Cuộc đời trắc trở của Thừa Thiên Cao Hoàng hậu: 20 năm theo vua Gia Long gây dựng cơ đồ, nhưng con cháu lại bị giết hại, đày đọa vì cuộc chiến vương quyền

Cộng đồng

Cường Nguyễn 13:30 14/12/2019

Cuộc đời trắc trở của Thừa Thiên Cao Hoàng hậu: 20 năm theo vua Gia Long gây dựng cơ đồ, nhưng con cháu lại bị giết hại, đày đọa vì cuộc chiến vương quyền

Có thể bạn thích?