Đại sứ quán Hàn Quốc dừng tiếp nhận visa 5 năm với trường hợp tạm trú

Cộng đồng

Quỳnh Uchiha 16:30 11/06/2019

Đại sứ quán Hàn Quốc dừng tiếp nhận visa 5 năm với trường hợp tạm trú

Có thể bạn thích?