Đánh đập, cưỡng bức tập thể trong trại cải tạo thiếu niên, vết nhơ của Hàn Quốc suốt 40 năm

Cộng đồng

Tú Anh 13:30 14/12/2019

Đánh đập, cưỡng bức tập thể trong trại cải tạo thiếu niên, vết nhơ của Hàn Quốc suốt 40 năm

Có thể bạn thích?