Điện Biên kết luận thông tin "34 học sinh, 2 giáo viên có biểu hiện ho, cảm cúm, sốt do tiếp xúc với bộ mẹ từ Trung Quốc về"

Cộng đồng

Prince Nguyễn 20:00 13/02/2020

Điện Biên kết luận thông tin "34 học sinh, 2 giáo viên có biểu hiện ho, cảm cúm, sốt do tiếp xúc với bộ mẹ từ Trung Quốc về"

Có thể bạn thích?