Google Doodle hôm nay nhắc về Ngày Xuân phân năm 2019

Cộng đồng

Anh Hùng 13:00 20/03/2019

Xuân phân theo lịch Trung Quốc cổ đại, là điểm giữa của mùa xuân, trong khi khoa học phương Tây thì xem đó là ngày đầu tiên của mùa xuân ở Bắc bán cầu.