Hết hồn khi mặt đường rung chuyển và nứt toác như trong phim viễn tưởng

Cộng đồng

Phúc Man 15:00 22/10/2018

Người phụ nữ bước đi loạng choạng khi mặt đường dưới chân cô bất ngờ rung chuyển và nứt ra như cảnh trong một bộ phim tận thế.