Khoảnh khắc nguy hiểm: Vụ ám sát bất thành Tổng thống thứ 40 của Mỹ - Ronald Wilson Reagan

Cộng đồng

Phúc Man 00:00 12/04/2018

Trong số Khoảnh khắc nguy hiểm lần này, những vụ ám sát các Chinh trị gia nổi tiếng mà có thể bạn chưa từng biết tới. Những kẻ ám sát sau đó đã phải trả giả bằng một hình phạt cực kỳ nghiêm khắc.