Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người đàn ông không biết chụp ảnh đẹp

Cộng đồng

Cường Nguyễn 13:30 09/08/2019

Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người đàn ông không biết chụp ảnh đẹp

Có thể bạn thích?