Không thể ra ngoài, hàng nghìn người nghèo Hong Kong nhốt mình trong "nhà quan tài" từ sáng đến đêm vì sợ virus corona #Pn

Cộng đồng

Prince Nguyễn 12:00 16/03/2020

Không thể ra ngoài, hàng nghìn người nghèo Hong Kong nhốt mình trong "nhà quan tài" từ sáng đến đêm vì sợ virus corona #Pn

Có thể bạn thích?