Lần đầu tiên trong 200 năm, Nhà thờ Đức bà Paris không cử hành thánh lễ giáng sinh

Cộng đồng

Quỳnh Uchiha 22:30 01/01/2020

Lần đầu tiên trong 200 năm, Nhà thờ Đức bà Paris không cử hành thánh lễ giáng sinh

Có thể bạn thích?