Lou Hoàng: “Anh Only C dạy tôi rằng nếu đàn em hay nghệ sĩ khác cần giúp đỡ, hãy luôn dang tay”

Cộng đồng

Linh Nhi 23:30 12/07/2019

Lou Hoàng: “Anh Only C dạy tôi rằng nếu đàn em hay nghệ sĩ khác cần giúp đỡ, hãy luôn dang tay”

Có thể bạn thích?