Lương Bằng Quang: “Tôi phẫu thuật thẩm mỹ để tự tin hơn, còn bản tính vẫn là Lương Bằng Quang xấu xí ngày xưa thôi!”

Cộng đồng

Linh Nhi 16:30 10/12/2019

Lương Bằng Quang: “Tôi phẫu thuật thẩm mỹ để tự tin hơn, còn bản tính vẫn là Lương Bằng Quang xấu xí ngày xưa thôi!”

Có thể bạn thích?