Mercedes Sosa được Google kỷ niệm ngày thay đổi lịch sử của cuộc đời

Cộng đồng

Anh Hùng 09:30 31/01/2019

Mercedes Sosa được biết đến như là tiếng nói của những người thầm lặng với các bài hát về cuộc đấu tranh cho công lý kinh tế và chính trị.