Nắng nóng dịch chuyển, đến lượt các nước Bắc Âu “tăng nhiệt” mạnh

Cộng đồng

Quỳnh Uchiha 21:00 14/08/2019

Nắng nóng dịch chuyển, đến lượt các nước Bắc Âu “tăng nhiệt” mạnh

Có thể bạn thích?