Ngày của Cha năm 2018 sẽ là ngày nào?

Cộng đồng

Phúc Man 19:00 07/06/2018

Theo đó, Ngày của Cha thường được tính là ngày chủ Nhật thứ 3 của tháng 6 theo Dương lịch. Như vậy, Ngày của Cha năm 2018 sẽ là ngày 17 tháng 6 này.

Có thể bạn thích?