Nghe vợ thì sống, chống vợ thì... chỉ có đau thương

Cộng đồng

Linh Nhi 09:30 15/07/2019

Nghe vợ thì sống, chống vợ thì... chỉ có đau thương

Có thể bạn thích?