Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Tết Hàn thực 3/3 âm lịch

Cộng đồng

Anh Hùng 00:00 15/04/2018

Tết Hàn thực vào ngày 3/3 âm lịch (hay còn gọi là Tết bánh trôi, bánh chay) được hiểu theo nghĩa chữ Hán "Hàn" là lạnh, "thực" là ăn, "Tết Hàn thực" là tết ăn đồ lạnh.