Nhan sắc thì chỉ vài phút là thay đổi được, còn nhân cách có lẽ phải cả đời

Cộng đồng

Cường Nguyễn 22:00 12/09/2019

Nhan sắc thì chỉ vài phút là thay đổi được, còn nhân cách có lẽ phải cả đời

Có thể bạn thích?