Nhận thẻ đỏ ngay phút thứ 3 nhưng hậu vệ Colombia chưa phải người nhận thê nhanh nhất lịch sử World Cup?

Cộng đồng

PV 13:30 20/06/2018

Thẻ đỏ mà Carlos Sanchez bên phía Colombia phải nhận chỉ là thẻ đỏ nhanh thứ nhì trong lịch sử World Cup. Vậy "kỷ lục" nhanh nhất thuộc về ai?