Những điều cần biết về việc mua vàng trong ngày vía Thần Tài để cầu tài cầu lộc

Cộng đồng

Anh Hùng 15:00 12/02/2019

Để tránh tình trạng chen lấn mua vàng trong ngày Thần Tài, người mua cần đến sớm và chỉ mua một đến vài chỉ cầu may.