Những điều chưa biết về các loại tỏi trên thế giới

Cộng đồng

Anh Hùng 18:48 07/03/2018

Các nhà thực vật học đã thống kê được các loại tỏi trên thế giới thông dụng nhất là 7 loại trong số 600 loại tỏi trên khắp các châu lục.