Những điều kiêng kỵ ngày Tết Hàn thực 3/3 âm lịch nhiều người chưa biết

Cộng đồng

Anh Hùng 00:00 07/04/2019

Dù cuộc sống hiện đại nhưng nhiều gia đình khắp ba miền vẫn giữ phong tục làm bánh, bánh chay, đi tảo mộ và kiêng nổi lửa.