Nữ chỉ huy trại tập trung Ilse Koch Ả đàn bà độc ác được mệnh danh 'Phù thủy của Buchenwald'

Cộng đồng

Tú Anh 13:30 14/12/2019

Nữ chỉ huy trại tập trung Ilse Koch Ả đàn bà độc ác được mệnh danh 'Phù thủy của Buchenwald'

Có thể bạn thích?