Ở Việt Nam nên đi đâu để ngắm nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21?

Cộng đồng

Anh Hùng 06:00 26/07/2018

Các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Nam Bộ, đặc biệt là khu vực ven biển Trung Bộ và Nam Bộ, có thời tiết thuận lợi để xem nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21.