Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: 'Qua có thể gọi mưa, gọi gió, gọi sét đủ hết'

Cộng đồng

Cường Nguyễn 18:30 13/06/2019

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: 'Qua có thể gọi mưa, gọi gió, gọi sét đủ hết'

Có thể bạn thích?