Ông Trump: Thuế sẽ áp ngay lập tức nếu ông Tập không đến cuộc gặp ở Nhật

Cộng đồng

Quỳnh Uchiha 15:30 12/06/2019

Ông Trump: Thuế sẽ áp ngay lập tức nếu ông Tập không đến cuộc gặp ở Nhật

Có thể bạn thích?