Phun trào mắc ma từ miệng núi lửa gây hậu quả nặng nề ra sao?

Cộng đồng

Anh Hùng 16:00 31/12/2018

Núi lửa đã gây ra rất nhiều ảnh hưởng đến đời sống của những người đang sống trong vùng gần cửa miệng của hiện tượng này. Có thể thấy việc phun trào núi lửa gây hậu quả nặng nề và sức lan tỏa cực lớn.