Samsung khẳng định Galaxy Fold đã sẵn sàng tấn công thị trường

Cộng đồng

Prince Nguyễn 13:30 25/06/2019

Samsung khẳng định Galaxy Fold đã sẵn sàng tấn công thị trường

Có thể bạn thích?