San Francisco là thành phố đầu tiên của Mỹ cấm bán thuốc lá điện tử

Cộng đồng

Quỳnh Uchiha 17:30 08/07/2019

San Francisco là thành phố đầu tiên của Mỹ cấm bán thuốc lá điện tử

Có thể bạn thích?