Tại sao miếng thịt để đông lạnh 15 năm vẫn được bán với giá 73 triệu đồng?

Cộng đồng

Quỳnh Uchiha 17:30 12/09/2019

Tại sao miếng thịt để đông lạnh 15 năm vẫn được bán với giá 73 triệu đồng?

Có thể bạn thích?