Tái sử dụng khẩu trang đến mức "Bẩn không dùng nổi" Người Hồng Kông xếp hàng 30 giờ trong giá rét vì khan hàng

Cộng đồng

Quỳnh Uchiha 20:00 13/02/2020

Tái sử dụng khẩu trang đến mức "Bẩn không dùng nổi" Người Hồng Kông xếp hàng 30 giờ trong giá rét vì khan hàng

Có thể bạn thích?