Tesla - người được Einstein khen là thông minh nhất thế giới, đối thủ của Edison, phát minh ra dòng điện xoay chiều #Nt

Cộng đồng

Thoa Nguyễn 12:00 16/03/2020

Tesla - người được Einstein khen là thông minh nhất thế giới, đối thủ của Edison, phát minh ra dòng điện xoay chiều #Nt

Có thể bạn thích?