Thấy 'xác' trôi nổi trên sông, người dân gọi báo cảnh sát nhưng khi tới nơi ai cũng 'chạy mất dép'

Cộng đồng

Quỳnh Uchiha 13:30 25/06/2019

Thấy 'xác' trôi nổi trên sông, người dân gọi báo cảnh sát nhưng khi tới nơi ai cũng 'chạy mất dép'

Có thể bạn thích?