Thế này mà người ta bảo là "ngu như chó"

Cộng đồng

Cường Nguyễn 23:30 12/07/2019

Thế này mà người ta bảo là "ngu như chó"

Có thể bạn thích?