Thử nghiệm thành công động cơ Mach 5, đi từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh chỉ mất có 11 phút

Cộng đồng

Prince Nguyễn 15:00 15/11/2019

Thử nghiệm thành công động cơ Mach 5, đi từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh chỉ mất có 11 phút

Có thể bạn thích?