Tộc người duy nhất trên thế giới có thể lặn sâu xuống đưới biển

Cộng đồng

Phúc Man 00:00 18/05/2018

Những "Người cá" tộc Bajau ở Indonesia có thể lặn sâu xuống đáy biển chỉ với chiếc mặt nạ gỗ mà không cần bất kỳ trợ giúp nào từ bình oxy hay đồ bảo hộ.