Tổng thống Trump gặp 7 CEO công nghệ bàn về Huawei

Cộng đồng

Quỳnh Uchiha 21:00 14/08/2019

Tổng thống Trump gặp 7 CEO công nghệ bàn về Huawei

Có thể bạn thích?