Trốn cách ly dịch Covid-19, sếp ngành điện gió đánh tráo nhân viên đi thay #Tđ

Cộng đồng

Trang Đốp 12:00 16/03/2020

Trốn cách ly dịch Covid-19, sếp ngành điện gió đánh tráo nhân viên đi thay #Tđ

Có thể bạn thích?