Trong 3 năm tới, Xiaomi đặt mục tiêu "nuốt trọn" thị trường Trung Quốc

Cộng đồng

Prince Nguyễn 17:00 21/06/2019

Trong 3 năm tới, Xiaomi đặt mục tiêu "nuốt trọn" thị trường Trung Quốc

Có thể bạn thích?